GoPay platobná brána pre WooCommerce

Získať plugin

Refundácie platieb

Plugin GoPay platobnej brány umožňuje zadanie refundácie platby priamo z prostredia WooCommerce z detailu objednávky.

Refundácia platieb je možná najskôr 24 hodín po a najneskôr 6 mesiacov od prijatia platby. Toto obmedzenie je dané samotným GoPay. Plugin Vás sám bude informovať v prípade, že vykonať refundáciu mimo tohoto rozsahu a neumožní ju.

Pre začatie refundácie zvoľte v detaile objednávky tlačidlo „Refundácia“ (v zozname zakúpených produktov).

Výber refundácie v rámci detailu objednávky vo WooCoomerce

Následne zvoľte produkty na refundáciu a zvoľte tlačidlo „Vrátiť cez GoPay“. Toto tlačidlo sa zobrazí iba v prípade, že zákazník použil platobnú bránu GoPay.

Refundácia platby pomocou GoPay patobnej brány vo WooCommerce