GoPay platobná brána pre WooCommerce

Získať plugin

Možnosti úprav – hooks

Plugin GoPay pre WooCommerce od Pluginatora Vám umožňuje upravovať jeho funkcionalitu pomocou WordPress hooks (akcií a filtrov).

V rámci úprav je možné využiť nasledovné hooks pre úpravu údajov odosielaných do GoPay.

 • wf_payments_woo_product_sku – slúži na úpravu SKU produktu z objednávky. SKU sa používa ako EAN kód predávanej položky pre GoPay. Default: $orderItem->get_sku()
/**
 * $value - obsahuje $orderItem->get_sku()
 * $orderItem obsahuje položku z objednávky
 */
add_filter("wf_payments_woo_product_sku", function($value, $params) {
  return $value;
}, 10, 2);
 • wf_payments_woo_product_url – slúži na úpravu odkazu na predaný produkt z objednávky. Default: $orderItem->get_permalink()
/**
 * $value - obsahuje $orderItem->get_permalink()
 * $orderItem obsahuje položku z objednávky
 */
add_filter("wf_payments_woo_product_url", function($value, $orderItem) {
  return $value;
}, 10, 2);
 • wf_payment_reduce_order_stock_before_payment – slúži na nastavenie automatickej úpravy skladových zásob. Plugin automaticky rezervuje množstvo skladových zásob tesne pred presmerovaním na platobnú bránu. Ak chcete toto nastavenie vypnúť, je to možné pomocou tohoto filter-hooku.
  Default: true
/**
 * $value - true/false, či sa majú upraviť skladové zásoby pred platbou. 
 * $gateway - identifikátor platobnej brány. V prípade CardPay je 'cardpay'
 * $order - objednávka
 */
add_filter('wf_payment_reduce_order_stock_before_payment', function($value, $gateway, $order) {
	return $value;
}, 10, 3);

Úprava čísla objednávky

Nasledujúce dva „hook-y“ je potrebné použiť vždy spolu. Upravujú totiž jedinečný identifikátor objednávky, ktorý je odosielaný na platobnú bránu a taktiež na následné párovanie platby k objednávke. Je však nevyhnutné, aby identifikátor objednávky bol vždy jedinečný v rámci všetkých objednávok.

Takýmto spôsobom je možné upraviť číslo objednávky pre interné účely – napr.: iné číslovanie objednávok ako ponúka WooCommerce, čísla objednávok obsahujúce dátum, … .

 • wf_payments_woo_order_identifier – slúži na úpravu identifikátora objednávky, ktorý je odosielaný do GoPay ako číslo objednávky. Default: $order->get_id()
/**
 * $value - obsahuje $order->get_id()
 * $order obsahuje objednávku
 */
add_filter("wf_payments_woo_order_identifier", function($value, $order) {
  return $value;
}, 10, 2);
 • wf_payments_woo_get_order_by_identifier – slúži na získanie objednávky na základe identifikátora. Default: wc_get_order($orderId)
/**
 * $value - obsahuje wc_get_order($orderId)
 * $orderId obsahuje identifikátor objednávky z platobnej brány
 */
add_filter("wf_payments_woo_get_order_by_identifier", function($value, $orderId) {
  return $value;
}, 10, 2);