GoPay platobná brána pre WooCommerce

Získať plugin

Nastavenie zobrazenia

Plugin GoPay platobnej brány pre WooCommerce umožňuje nastaviť zobrazenie platobných možností zákazníkom. Vďaka tomu môžete umožniť nakupujúcemu zákazníkovi vybrať si spôsob platby už na Vašom eshope.

Možnosti zobrazenia sú:

  • Jednoduché zobrazenie – v tomto prípade sa zákazníkovi zobrazí iba platobná brána GoPay. Po jej vybraní bude zákazník presmerovaný na platobnú bránu, kde si následne vyberie z možností spôsobu platby (platba kartou, bankovým prevodom, SMS, … ).
  • Zobrazenie spôsobov platby – zákazníkovi sa ešte na Vašom eshope zobrazia možnosti spôsobu platby. Z nich si zákazník vyberie a po zobrazení/presmerovaní na GoPay už iba uhradí vybraným sôsobom platby.

Nastavenie zobrazenia sa nachádza v nastaveniach platobnej brány v administrácii v menu „WooCommerce > Nastavenia“ v sekcii (záložke) „Platby“ pod základným nastavením.

Nastavenie zobrazenia spôsobov platby

Rozpis jednotlivých nastavení:

  • Zobrazenie platobných metód v mene objednávky – príznak, či majú byť zobrazené iba platobné metódy, ktoré umožňujú platbu v mene objednávky zákazníka.
  • Povolené platobné metódy * – obsahuje zoznam povolených platobných metód GoPay. Informácia o povolených platobných metódach je odoslaná platobnej bráne a platobná brána zobrazuje iba vybrané možnosti.
  • Zobrazenie platobných metód – príznak, či sa majú jednotlivé platobné metódy zobraziť oddelene a zákazník tak bude mať možnosť vybrať si konkrétnu platobnú metódu.
  • Povolené banky * – zoznam povolených bánk pre online bankové prevody. Informácia o povolených bankách je odoslaná do platobnej brány GoPay a tá ich na základe toho použije.
  • Zobrazenie bankových platieb – príznaj, či sa majú zobraziť jednotlivé banky ako oddelené platobné metódy. Zobrazenie vyžaduje zapnutý príznak „Zobrazenie platobných metód„.

* – pre správne fungovanie nastavenie vyžaduje, aby boli rovnaké nastavenia vykonané aj v rámci administrácie GoPay.

Jednoduché zobrazenie

Pre jednoduché zobrazenie platobnej brány a teda, že zákazník si vyberie spôsob platby až v platobnej bráne je potrebné odznačiť príznak „Zobrazenie platobných metód„.

Pre túto možnosť je zároveň odporúčané, aby v zozname povolených platobných metód a bánk sa budú nachádzať všetky možnosti, nakoľko tieto možnosti sú zasielané v rámci požiadavke do GoPay.

Jednoduché zobrazenie GoPay platobnej brány pre WooCommerce

So zobrazením spôsobov platby

Pre zobrazenie rôznych spôsobov platby na eshope a teda, že zákazník si vyberie spôsob platby až v platobnej bráne je potrebné zaškrtnúť „Zobrazenie platobných metód„. Zákazníkom sa násedne v rámci platobných metód zobrazia aj možnosti konkrétnych spôsobov platieb. Zobrazia sa iba tie spôsoby platby, ktoré sa nachádzajú v zozname „Povolené platobné metódy„.

V prípade, že chcete zákazníkom zobraziť aj možnosti platby online bankovým prevodom konkrétnych bánk, je potrebné zaškrtnúť „Zobrazenie bankových platieb„. Zákazníkom sa tak v rámci spôsobov platby zobrazia aj jednotlivé banky, ktoré sa nachádzajú v zozname „Povolené banky„.

Zobrazenie GoPay platobnej brány pre WooCommerce s jednotlivými platobnými metódami.