VUB eCard platobná brána pre WooCommerce

Získať plugin

Možnosti úprav – hooks

Úprava čísla objednávky

S využitím nasledovného hook-u je možné upraviť číslo objednávky pre interné účely – napr.: iné číslovanie objednávok ako ponúka WooCommerce, čísla objednávok obsahujúce dátum, … . Je nevyhnutné, aby identifikátor objednávky bol vždy jedinečný v rámci všetkých objednávok.

  • wf_payments_woo_order_identifier – slúži na úpravu identifikátora objednávky, ktorý je odosielaný do VUB eCard ako číslo objednávky. Default: $order->get_id()
/**
 * $value - obsahuje $order->get_id()
 * $order obsahuje objednávku
 */
add_filter("wf_payments_woo_order_identifier", function($value, $order) {
    return $value;
}, 10, 2);