VUB eCard platobná brána pre WooCommerce

Získať plugin

Informácie o platbe v detaile objednávky

V prípade zrušenia alebo zamietnutia platby plugin VUBeCard zapíše túto informáciu do poznámok konkrétnej objednávky medzi ostatné poznámky objednávky. Do tohoto zoznamu zapisuje informácie o zmenách stavu a priebehu objednávky aj samotný WooCommerce. Získate tak jednoduchý prehľad o vývoji a stave objednávok Vašich zákazníkov.