ComGate platobná brána pre WooCommerce

Získať plugin

Nastavenie platieb

Plugin ComGate platobnej brány pre WooCommerce umožňuje nastaviť ďalšie možnosti pre spracovanie platieb a zobrazenia platobných možností zákazníkom. Vďaka tomu môžete napríklad umožniť nakupujúcemu zákazníkovi vybrať si spôsob platby už na Vašom eshope.

Možnosti zobrazenia sú:

  • Jednoduché zobrazenie – v tomto prípade sa zákazníkovi zobrazí iba platobná brána ComGate. Po jej vybraní bude zákazník presmerovaný na platobnú bránu, kde si následne vyberie z možností spôsobu platby (platba kartou, bankovým prevodom, SMS, … ).
  • Zobrazenie spôsobov platby – zákazníkovi sa ešte na Vašom eshope zobrazia možnosti spôsobu platby. Z nich si zákazník vyberie a po zobrazení/presmerovaní na ComGate už iba uhradí vybraným sôsobom platby.

Nastavenie zobrazenia sa nachádza v nastaveniach platobnej brány v administrácii v menu „WooCommerce > Nastavenia“ v sekcii (záložke) „Platby“ pod základným nastavením.

Nastavenie zobrazenia spôsobov platby

Rozpis jednotlivých nastavení:

Spracovanie „nespracovaných“ platieb – spracovanie platieb, ktoré neboli na ComGate spracované. Platobná brána ComGate umožňuje návrat do eshopu v prípade, že platba ešte nebola vykonaná. Žiaľ takýto scenár môže nastať nielen keď používateľ nevykonal platbu, ale aj v prípade, že platobná brána čaká na platbu – napr. bankový prevod, a používateľ stlačil „návrat do eshopu“. Nakoľko ComGate neumožňuje rozlíšiť tieto stavy, implementovali sme do nášho pluginu možnosť voľby pre Vás ako prevádzkovateľa eshopu. Implementované možnosti:

  • zrušiť objednávku – v tomto prípade sa bude eshop správať ako keby zákazník platbu zrušil. Objednávka bude zrušená a zákazník bude môcť svoju objednávku znovu uhradiť.
  • potvrdiť objednávku – eshop sa bude správať, ako keby používateľ platbu vykonal avšak sa čaká na jej výsledok. Objednávka bude potvrdená a v rámci administrácie ju uvidíte v stave čakajúcej platby. Keď bude objednávka uhradená automaticky sa zmení aj jej stav.

Obmedzenie podľa krajiny – príznak, či majú byť zákazníkovi zobrazené platobné metódy vzhľadom na svoju krajinu zadanú v objednávke. Jednotlivé platobné možnosti však musia byť aktivované v rámci dostupných platobných metód (viď nižšie). Možnosti:

  • bez obmedzení – nebudú vykonané žiadne obmedzenia zobrazenia platobných možností vzhľadom na krajinu uvedenú v objednávke.
  • striktné obmedzenie – platobné metódy budú zobrazené výhradne podľa zvolenej krajiny v objednávke. V prípade, že nie je dostupná žiadna platobná metóda, platobná brána bude automaticky nedostupná a zákazník bude musieť zvoliť iné možnosti úhrady.

Upozornenie – vzhľadom k fungovaniu platobnej brány ComGate sú platobné možnosti automaticky obmedzené na základe meny v ktorej je vedená objednávka. V prípade, že by takáto funkcionalita nebola implementovaná ComGate by mohol odmietať požiadavky na platby.

Dostupné platobné metody – obsahuje zoznam povolených platobných metód. Náš plugin pre platobnú bránu ComGate umožňuje nastaviť dve špecifické možnosti, ktoré sú dostupné pre všetky meny a všetky krajiny z objednávok:

  • platba kartou – platobná brána zobrazí iba možnosť platby kartou
  • platba bankovým prevodom – platobná brána zobrazí všetky dostupné možnosti pre bankový prevod

Odporúčanie – pre väčšinu prípadov odporúčame ponechať tieto dve platobné možnosti, nakoľko takmer vždy pokryjú Vaše a zákazníkove požiadavky na platbu.

Zobrazenie platobných metód – príznak, ktorý určuje či majú byť zákazníkom zobrazené aj jednotlivé platobné metódy zvlášť, alebo sa má zobraziť iba platobná brána ComGate a následne si v rámci platobnej brány zákazník sám vyberie najvhodnejšiu možnosť platby.

Separátne zobrazenie spôsobov platby.
Zobrazenie celej platobnej brány bez jednotlivých možností.

Testovanie platobných metód

Detailný popis testovania nájdete na tomto odkaze. Pred testovaním je dôležité v nastaveniach platobnej brány prepnúť mód na „Test“.

Testovací mód platobnej brány ComGate.

Aby ste mohli otestovať platobné metódy je potrebné mať nastavenú vašu IP adresu v klientskom portáli ComGate v nastaveniach prepojenia e-shopu.

Zoznam povolených IP adries v klientskom portáli ComGate.