ComGate platobná brána pre WooCommerce

Získať plugin

Možnosti rozšírenia – hooks

Plugin Comgate pre WooCommerce od Pluginatora Vám umožňuje upravovať jeho funkcionalitu pomocou WordPress hooks (akcií a filtrov).

V rámci úprav je možné využiť nasledovné hooks pre úpravu údajov odosielaných do Comgate.

 • comgateAvailablePaymentMethods – slúži na úpravu zoznamu dostupných platobných metód. Tento zoznam sa využíva predovšetkým pri zobrazení platobných metód zákazníkom.
/**
 * $value - obsahuje 
 * $currency - mena objednávky
 * $country - krajina objednávky
 */
add_filter("comgateAvailablePaymentMethods", function($value, $currency, $country) {
  return $value;
}, 10, 3);
 • comgateSelectedPaymentMethod – slúži na predvybratie konkrétnej platobnej metódy. Táto platobná metóda bude pre zákazníkov predvolená a teda automaticky zvolená v prípade, že si zákazník nezvolí inú platobnú metódu.
/**
 * $value - obsahuje predvybranú platobnú metódu
 * $availablePaymentMethods - dostupné platobné metódy, ktoré budú používateľovi zobrazené
 */
add_filter("comgateSelectedPaymentMethod", function($value, $availablePaymentMethods) {
  return $value;
}, 10, 2);
 • wf_payment_reduce_order_stock_before_payment – slúži na nastavenie automatickej úpravy skladových zásob. Plugin automaticky rezervuje množstvo skladových zásob tesne pred presmerovaním na platobnú bránu. Ak chcete toto nastavenie vypnúť, je to možné pomocou tohoto filter-hooku.
  Default: true
/**
 * $value - true/false, či sa majú upraviť skladové zásoby pred platbou. 
 * $gateway - identifikátor platobnej brány.
 * $order - objednávka
 */
add_filter('wf_payment_reduce_order_stock_before_payment', function($value, $gateway, $order) {
	return $value;
}, 10, 3);

Úprava čísla objednávky

Nasledujúce dva „hook-y“ je potrebné použiť vždy spolu. Upravujú totiž jedinečný identifikátor objednávky, ktorý je odosielaný na platobnú bránu a taktiež na následné párovanie platby k objednávke. Je však nevyhnutné, aby identifikátor objednávky bol vždy jedinečný v rámci všetkých objednávok.

Takýmto spôsobom je možné upraviť číslo objednávky pre interné účely – napr.: iné číslovanie objednávok ako ponúka WooCommerce, čísla objednávok obsahujúce dátum, … .

 • wf_payments_woo_order_identifier – slúži na úpravu identifikátora objednávky, ktorý je odosielaný do Comgate ako číslo objednávky. Default: $order->get_id()
/**
 * $value - obsahuje $order->get_id()
 * $order obsahuje objednávku
 */
add_filter("wf_payments_woo_order_identifier", function($value, $order) {
  return $value;
}, 10, 2);
 • wf_payments_woo_get_order_by_identifier – slúži na získanie objednávky na základe identifikátora. Default: wc_get_order($orderId)
/**
 * $value - obsahuje wc_get_order($orderId)
 * $orderId obsahuje identifikátor objednávky z platobnej brány
 */
add_filter("wf_payments_woo_get_order_by_identifier", function($value, $orderId) {
  return $value;
}, 10, 2);

Úprava nastavení pluginu

Nasledujúce filtre umožňujú upraviť tieto nastavenia, ktoré sa nastavujú v rámci administrácie platobných brán WooCommerce.

Takýmto spôsobom je možné upraviť napríklad autentifikačné údaje platobnej brány na základe dodatočných podmienok – napr. pre rôzne domény, ktoré sú poskytované jednou WooCommerce inštanciou.

 • wf_payments_comgate_settings_merchant – slúži na úpravu „Merchant ID
/**
 * $value - obsahuje merchant ID
 */
add_filter("wf_payments_comgate_settings_merchant", function($value) {
  return $value;
});
 • wf_payments_comgate_settings_secret – slúži na úpravu „Secret key
/**
 * $value - obsahuje tajný kľúč
 */
add_filter("wf_payments_comgate_settings_secret", function($value) {
  return $value;
});