ComGate platobná brána pre WooCommerce

Získať plugin

Možnosti rozšírenia – hooks

Plugin Comgate pre WooCommerce od Pluginatora Vám umožňuje upravovať jeho funkcionalitu pomocou WordPress hooks (akcií a filtrov).

V rámci úprav je možné využiť nasledovné hooks pre úpravu údajov odosielaných do Comgate.

  • comgateAvailablePaymentMethods – slúži na úpravu zoznamu dostupných platobných metód. Tento zoznam sa využíva predovšetkým pri zobrazení platobných metód zákazníkom.
/**
 * $value - obsahuje 
 * $currency - mena objednávky
 * $country - krajina objednávky
 */
add_filter("comgateAvailablePaymentMethods", function($value, $currency, $country) {
    return $value;
});
  • comgateSelectedPaymentMethod – slúži na predvybratie konkrétnej platobnej metódy. Táto platobná metóda bude pre zákazníkov predvolená a teda automaticky zvolená v prípade, že si zákazník nezvolí inú platobnú metódu.
/**
 * $value - obsahuje predvybranú platobnú metódu
 * $availablePaymentMethods - dostupné platobné metódy, ktoré budú používateľovi zobrazené
 */
add_filter("comgateSelectedPaymentMethod", function($value, $availablePaymentMethods) {
    return $value;
});