TatraPay platobná brána pre WooCommerce

Získať plugin

Záznamy o platbách a činnosti pluginu

Plugin zaznamenáva všetky odoslané a prijaté správy pri komunikácii s platobnou bránou TatraPay. Tieto záznamy sú určené pre riešenie prípadných problémov súvisiacich s platbami.

Záznamy obsahujú:

  • použitú platobnú bránu
  • správu – popis záznamu a v prípade, že existuje aj obsah komunikácie (zobrazí sa po rozkliknutí)
  • chybovú úroveň záznamu
  • referenciu na objednávku s možnosťou prekliknutia. V prípade, že sa objednávku nepodarilo identifikovať, hodnota bude prázdna.
  • dátum vytvorenia záznamu
Záznam o činnosti pluginu platobnej brány TatraPay pre WooCommerce